Medlemmer – Københavns Universitet

Medlemmer af Københavns Universitetshospital (KUH)

Medlemmerne af Københavns Universitets­hospital er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Medlemssammensætningen fremgår af allonge til vedtægten.
N.B. Bemærk, at listen over hospitaler ikke er ajour med senere organisatoriske ændringer.