Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Formål – Københavns Universitet

Formål

Københavns Universitetshospital skal skabe fleksible og funktionelle rammer for det universitetsbaserede samarbejde i Østdanmark og foretage den strategiske planlægning og opfølgning, som kan medvirke til at placere det østdanske område i forreste linie, hvad angår sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse.

Læs mere i vedtægten.

N.B.
Bestyrelsen har på sit møde den 8. marts 2013 besluttet, at 3. pkt. i medlemsfortegnelsen i vedtægtens § 3, stk. 2, ændres fra "2 medlemmer af Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet" til "2 medlemmer udpeget af Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet".

Bestyrelsen har på sit møde den 2. december 2016 besluttet, at sidste sætning i vedtægtens § 3, stk. 2:
”Steno Diabetes Center deltager med 1 repræsentant i bestyrelsens møder som observatør med taleret”,
udgår.