Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Bestyrelse – Københavns Universitet

Bestyrelsen for Københavns Universitetshospital

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Københavns Universitetshospital (KUH).

Bestyrelsen består af repræsentanter for ledelsen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, to hospitalsansatte professorer udpeget af fakultetets akademiske råd og repræsentanter for ledelserne i de to regio­ner. 
Lederen af Institut for Klinisk Medicin deltager i møderne.

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ledelsessekretariatet.

Bestyrelsens medlemmer

Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan Ulla Wewer (formand)
Konst. prodekan for forskning Mogens Holst Nissen
Prodekan for uddannelse Hans Henrik Saxild
Professor Lars Køber, udpeget af Akademisk Råd  
Professor Henning Bundgaard, udpeget af Akademisk Råd
Fakultetsdirektør Jess Pilegaard

Fra Region Hovedstaden

Koncerndirektør Svend Hartling  
Vicedirektør Ida Hageman, Region Hovedstadens Psykiatri 
Direktør Diana Arsovic Nielsen, Center for Regional Udvikling
Direktør Anne Kirstine Damsager, Center for HR 
Enhedschef Mads Monrad Hansen, Center for Regional Udvikling
Centerdirektør Martin Magelund Rasmussen, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Fra Region Sjælland

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen
Sygehusdirektør Niels Würgler Hansen, Sjællands Universitetshospital
Direktør for Data og Udviklingsstøtte Mahad Huniche

I møderne deltager desuden institutleder Jesper Hastrup Svendsen, Institut for Klinisk Medicin