Aftaler og planer under KUH – Københavns Universitet

Københavns Universitetshospital > Aftaler og planer

Aftaler og planer under Københavns Universitetshospital

Parterne i Københavns Universitetshospital har indgået nogle aftaler og fastlagt fælles planer for ansættelser og udvikling for professorområdet. Det drejer sig om:

Aftale om kliniske professorers arbejds- og ansættelsesforhold (Professoraftalen)

Rammeplan og Professorplan 2013-2014