Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Aftaler og planer under KUH – Københavns Universitet

Københavns Universitetshospital > Aftaler og planer

Aftaler og planer under Københavns Universitetshospital

Parterne i Københavns Universitetshospital har indgået nogle aftaler og fastlagt fælles planer for ansættelser og udvikling for professorområdet. Det drejer sig om:

Aftale om kliniske professorers arbejds- og ansættelsesforhold (Professoraftalen)
Fastlagt af bestyrelsen på møde den 10. maj 2019

Professorplan 2018-2021 (klinisk professorplan)
Fastlagt af bestyrelsen på møde den 10. december 2018